Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Sisäilmanäytteiden myrkylliset mikrobit

TOKSISUUSTESTAUS

Määritämme sisäilmanäytteiden mikrobilajien toksisuuden. Toksisuustestaus täydentää perinteistä sisäilmamikrobiologiaa ja antaa lisätietoa mikrobien laadusta. Testin tuloksena on toksisten mikrobien osuus kokonaismikrobimäärästä.

Bionautit provide scientific research and consultation services

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Mikrobien myrkkyjentuottokyvyn määrittäminen on hyödyllinen lisätieto arvioitaessa rakennusten sisäilmaongelman vakavuutta. Perinteisessä sisäilman mikrobianalyysissa määritetään bakteerien ja sienten kokonaismäärät ja lisäksi indikaattorilajit (Asumisterveysasetuksen soveltamisopas, Valvira 2016). Useat indikaattorilajeihin kuuluvat mikrobit tuottavat kasvaessaan myrkkyjä, jotka taas siirtyvät hengitysilmaan pölyn mukana. Jos myrkyntuottajamikrobien suhteellinen osuus sisäilman mikrobikannasta on suuri, ovat ne yksi todennäköinen lähde sisäilmaongelmille: Erityisesti jos rakennuksessa on vähän mikrobilajeja, koska tällöin haitallisten mikrobien on helpompi vallata itselleen paljon elintilaa.

Mikrobien tuottamat myrkyt eli toksiinit voivat vaikuttaa ihmisen elimistöön pienissäkin pitoisuuksissa, koska:

1. YHTEISVAIKUTUS

Kun sienen tuottama myrkyllinen yhdiste, mykotoksiini ja kuolleiden bakteerien rakenneosat esiintyvät sisäilmassa yhtä aikaa, niiden yhteisvaikutus on moninkertaiseseti haitallisempi kuin molempien tekijöiden vaikutukset yksin yhteenlaskettuna. Tällaista vaikutusta kutsutaan synergistiseksi eli toistensa vaikutusta voimistavaksi. Asiaa on tutkittu mm.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) (Korkalainen ym 2016, Indoor Air).

2. JATKUVA ALTISTUS

Jatkuva altistus pienille määrille mykotoksiineja voi aiheuttaa ihmisessä kroonisen tulehduksen. Tulehduksen seurauksena ihmisen veri-aivoeste vahingoittuu, ja tällöin myrkyt pääsevät tuhoamaan keskushermoston soluja, koska vaurioitunut veri-aivoeste päästää ne läpi. Keskushermoston solujen tuhoutumisesta voi olla seurauksena esim. krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) tai muita neurologisia ongelmia. Jatkuvan altistuksen mekanismiatutkittu mm. USA:ssa (Karunasena ym 2010, Mycopathologia).

Testipaketissamme on kaksi testiä:

1. Testi sian siittiöillä (kaupallisesti saatavia tuotantoeläinten siittiöitä)

2. Testi somaattisilla nisäkässoluilla (Helsingin yliopiston tutkimusryhmän tuottamia soluja)

Testit täydentävät toisiaan, sillä usein mikrobin tuottama myrkky antaa positiivisen tuloksen vain toisella testillä. Sian siittiöiden liikkeen lakkaaminen myrkyn vaikutuksesta, kertoo myrkyn akuutista toksisuudesta, kun taas testi somaattisilla soluilla, kertoo myrkyn aiheuttamasta häiriöstä solujen lisääntymisessä.

Testipaketti sisältää:

1. Näytteen (ilma-, materiaali- tai pyyhkäisynäyte) viljely (2 vko)

2. Viljelymaljalla kasvaneiden pesäkkeiden uutto. Mikrobipesäkkeen tuottama myrkky liukenee alkoholiin ja alkoholiuutetta testataan testisoluilla.

3. Uutteen myrkyllisyyden testaus

a. sian siittiöillä

b. somaattisilla soluilla

4. Raportti, jossa arvioidaan toksisten mikrobien osuuden suhdetta mikrobien kokonaismäärään.

Testipaketin täydentämiseksi voi tilata lisäpalveluna:

5. Viljelymaljan kasvun seuranta Viljelymaljan voi jättää kasvamaan vielä toiset 2 vko, eli kasvuajaksi tulee yhteensä 4 vko. Tällöin hidaskasvuisetkin lajit tulevat esiin. Esim. tunnettu toksiinintuottaja sieni Stachybotrys chartarum näkyy usein kasvatusmaljalla vasta neljän viikon kasvatusajan jälkeen.

6. Uusien pesäkkeiden myrkyllisyyden testaus

Mikrobipesäkkeet, jotka eivät olleet vielä näkyvissä kahden viikon kasvatusajan jälkeen, uutetaan ja testataan kuten yllä. Raportti päivitetään uusilla tuloksilla. Testipakettimme mittaa toksisten mikrobien osuutta kaikista mikrobeista, eli mikrobilajiston potentiaalia tuottaa myrkkyjä ympäristöönsä. Testimme eroaa sisäilman pölyn ja kondensoituneen veden toksisuuden määrittämisestä siinä että emme määritä toksisuutta suoraan materiaalista vaankasvavista mikrobeista. Testimme on hitaampi, mutta antaa enemmän tietoa sisäilman tilanteesta.