Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Tutkimuksen Tuki

PALVELUT

Palvelumme perustuvat vankkaan tutkimustietoon ja -toimintaan sekä luoviin uudenlaisiin ongelmanratkaisumalleihin.

Autamme eri yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään tutkimustietoa toiminnassaan, jotta he menestyisivät yhä paremmin nyt ja tulevaisuudessa.

Bionautit provide scientific research and consultation services

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Järjestämme luentoja ja kursseja mikrobiologiasta, molekyylibiologiasta ja biologiasta.

Mikrobiologian luentojen ja kurssien aiheet voivat liittyä mm. mikrobiologian perusteisiin, molekyylimenetelmiin, ympäristömikrobiologiaan ja biotekniikkaan. Suunnittelemme opetuksen sisällön osallistujien tarpeiden mukaan ja annamme neuvontaa opetuksen sisällöstä. Käytämme opetuksessa runsaasti visuaalista materiaalia ja havainnollistavia esimerkkejä. Kursseihin voidaan sisällyttää myös laboratoriotöitä.

Esimerkkejä

Mikro- ja molekyylibiologian koulutuspaketti laboratoriohenkilöstölle

Täydennyskoulutuksessa tutustutaan uusimpiin mikrobiologisten ja molekyylibiologisten menetelmien, kuten DNA- ja RNA-tekniikkojen sekä teoriatietoon että harjoitellaan menetelmiä käytännössä. Järjestämme myös laboratorioturvallisuuteen liittyvää koulutusta.

Mikro- ja molekyylibiologian koulutuspaketti biologian opettajille

Paketti sisältää tieteen eturintaman tutkimuksen ja rutiinitutkimuksen teoriatiedon esittelyn. Käytännön osuudessa esimerkiksi luonnonvesistä kerätyistä näytteistä eristetään bakteereja, jotka tunnistetaan DNA-pohjaisen menetelmän avulla. Opettajat voivat täydentävän tiedon perusteella havainnollistaa oppilaille mikrobien tärkeyttä eliöiden ja koko maapallon kannalta elintärkeissä prosesseissa.

Mikro- ja molekyylibiologian koulutuspaketti koululaisille

Demopaketti voi esimerkiksi koostua kahden tunnin opetustuokiosta, jossa saat tietää mitä mikrobit ovat, miten niitä voi tutkia. Oppilaat saavat mm itse katsoa mikrobeja mikroskoopilla ja kasvattaa niitä.