Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Eettiset periaatteet

PERIAATTEET

Palvelumme perustuvat vankkaan tutkimustietoon ja -toimintaan sekä luoviin uudenlaisiin ongelmanratkaisumalleihin.

Autamme eri yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään tutkimustietoa toiminnassaan, jotta he menestyisivät yhä paremmin nyt ja tulevaisuudessa.

Bionautit provide scientific research and consultation services

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Luottamus

Osuuskunta Bionauttien toiminta perustuu luottamukseen ja lupauksista kiinni pitämiseen. Olemme toiminnassamme avoimia, ja keskusteluissa asiakkaan kanssa tuomme esille hänen kannaltaan olennaiset näkökulmat. Emme toteuta samanaikaisesti kilpailevien asiakkaiden toimeksiantoja muuten kuin asianosaisten suostumuksella.

Riippumattomuus

Osuuskunta Bionautit toimii riippumattomasti. Meillä ei ole taloudellisia intressejä, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti asiakkaille antamiimme suosituksiin. Toimintatapamme ovat läpinäkyviä ja johtopäätökset perusteltuja.

Laatu

Osuuskunta Bionautit kehittää ja ylläpitää palvelujen ja työn laatua sekä toiminnan järjestelmällisyyttä noudattamalla ISO9001-standardiin pohjautuvaa laatukäsikirjaa. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme, ja tämän edistämiseksi Osuuskunta Bionauttien jäsenet/työntekijät vaihtavat tietoja keskenään, vaarantamatta kuitenkaan asiakkaiden etua. Osuuskunta Bionautit sitoutuu työssään korkeaan laatutasoon ja kieltäytyy toimeksiannoista, jotka eivät kuulu asiantuntemuksemme piiriin. Varmistamme myös, että ymmärrämme toimeksiantojen sisällön asiakkaan kanssa samalla tavalla