Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Hanke-esimerkkejä - Lab Impact Africa

HANKE-ESIMERKKEJÄ

Co-op Bionautit work in a variety of fields providing research and consultation support for both private companies and public bodies alike.

This section details case studies of some of the projects Bionautit have been involved in.

Bionautit team members at the Challenge Helsinki event

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Lab Impact Africa Projekti

Mikrobiologisten laboratorioiden toiminnan kehittäminen kehitysmaissa

Mikrobiologian laboratoriot ovat monien julkisten palvelujen ja tieteellisten tutkimusten perusta. Niitä tarvitaan, kun valvotaan ja tutkitaan ihmisten ja eläinten terveyttä, ruuan ja veden laatua, ympäristön tilaa sekä viljelykasvien satotasoon vaikuttavia tekijöitä. Vanhentuneet laboratoriotilat ja -laitteistot, henkilöstön alhainen ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutuksen puute ovat tekijöitä, jotka estävät tarkoituksenmukaisen mikrobiologisen tutkimuksen ja valvonnan kehittymistä kehitysmaissa. Ebolan leviäminen Länsi-Afrikassa v. 2014 on havainnollinen esimerkki siitä, mitä seuraa kun infektioita aiheuttavia tekijöitä ei pystytä tunnistamaan ajoissa.

Kehitysmaiden mikrobiologian opetus ja täydennyskoulutus tarvitsee uudistusta. Erilaisten osallistuvien ja aktiovoivien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotto lisäisi paikallisten opiskelijoiden, opettajien ja laboratoriohenkilöstön ammatillisen tason ohella myös heidän aloite- ja ongelman ratkaisukykyjään. Kehitysmaiden mikrobiologisten laboratorioiden toiminnan kehittämistarve on tunnistettu useissa kansainvälisissä selvityksissä. Raporttien ja ohjeiden sisältö ei kuitenkaan automaattisesti siirry konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kehitysmaiden laboratoriot tarvitsevat käytännöllistä, paikallisiin tarpeisiin ja oloihin nojautuvaa koulutusta ja opastusta.

Miksi Osuuskunta Bionautit?

Suomalaisilla yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on runsaasti tutkimusyhteistyötä kehitysmaiden vastaavien tahojen kanssa. Niiden pääpaino on kuitenkin tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa, sillä tieteellisten julkaisujen ja loppututkintojen määrä varmistavat projektien rahoituksen saannin tulevaisuudessa. Osuuskunta Bionautit voi paremmin keskittyä mikrobiologisten laboratorioiden toiminnan ja koulutuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Me voimme mitata erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja analysoida lopputulosta ja kehittää siten jatkuvasti toimintaamme. Näytöt aktiivisesta mikrobiologian opetus-, valvonta- tai tutkimuslaboratoriosta tuovat uusia työtehtäviä. Suomen vientiteollisuuden monipuolistamiseksi tällainen tietoon ja asiantuntijoiden korkeaan koulutustasoon nojautuva toiminta olisi ensiarvoisen tärkeää.

Visual representing transfer of evidence-based knowledge and technology.

Pilottihanke Burkina Fasossa, Afrikassa

Bionauttien jäsenistä ja Helsingin yliopiston tutkijoista koostuva tiimi osallistuu v. 2015 aikana tiedepohjaiseen Helsinki Challenge –ideakilpailuun. Tässä, Helsingin yliopiston 375-juhlavuoteen liittyvässä tapahtumassa ideakilpailuhaetaan uusia, luovia ratkaisuja "ihmiskunnan suuriin haasteisiin ja tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiseen".

Linki http://challenge.helsinki.fi/blog/improving-laboratories-in-africa

Seuraa pilottihankkeemme edistymistä ja liity tukijoukkoihimme Facebookissa ja Twitterissä. Linkit: Facebook: Co-op Bionautit; Twitter: greenlab4a.M.