Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Asiantuntijapalvelut

PALVELUT

Palvelumme perustuvat vankkaan tutkimustietoon ja -toimintaan sekä luoviin uudenlaisiin ongelmanratkaisumalleihin.

Autamme eri yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään tutkimustietoa toiminnassaan, jotta he menestyisivät yhä paremmin nyt ja tulevaisuudessa.

Bionautit provide scientific research and consultation services

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Konsultointipalvelu

Palvelemme mikrobiologian ja molekyylibiologian alan kysymyksissä liittyipä kysymys ympäristöön, laboratorioon tai tuotantoprosesseihin. Konsultoimme muun muassa ympäristöhygieniaan ja -huoltoon (jätehuoltoon ja -kierrätykseen), ruokaturvaan, sieniin ja niiden hyötykäyttöön sekä vesistöjen mikrobiologiaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös osaamista liittyen projektisuunnitteluun ja -hallintaan.

Esimerkkejä konsultoitavista aiheista, joihin olemme perehtyneet

  • ongelmien ratkaisut mikro- tai/ja molekyylibiologisissa menetelmissä
  • kompostilaitosten hygienian validointi
  • maan puhdistaminen mikrobien avulla
  • haitalliset/myrkylliset sinilevät vesistöissä
  • kasvien kasvun ja hyvinvoinnin ja maan viljavuuden lisääminen mikrobien avulla
  • omavalvontasuunnitelmat
  • bioinformatiikka

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitelmat

Yritykset ja julkiset organisaatio haluavat toimia kestävällä tavalla. Voimme auttaa räätälöidyin tavoiteohjelmin, joissa otetaan huomioon ympäristöhuoltoon ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ja siten edistetään kestävää kehitystä työssä ja työpaikoilla, unohtamatta kustannustehokkuutta. Yritykset ja julkiset laitokset voivat tarvita myös ympäristönhuoltosuunnitelman. Kartoitamme muodostuvan jätteen määrän, laadun, tarkistamme lajittelun sekä laadimme ohjeet, joiden avulla asiakas voi tehostaa kierrätystä ja siten pienentää jätekustannuksia.

Asiantuntijaraportit ja – katsaukset

Laadimme biologiaan ja mikrobiologiaan, biotekniikkaan, sekä ympäristöön liittyvistä aiheista raportteja, selvityksiä ja katsauksia.

Kansainvälinen toiminta

Kaikki jäsenemme ovat osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen tutkimustoimintaan ja yhteistyö EU-tasolla on meille arkipäivää. Meillä on myös erityisosaamista kehitysmaiden, erityisesti Afrikan maiden ja Kiinan kanssa tehtävästä tieteellisestä yhteistyöstä. Kokemuksemme ansiosta olemme asiantunteva kumppani erityisesti mikrobiologista osaamista vaativissa kansainvälisissä hankkeissa. Asiakkaamme voivat vaihdella pienistä yhteisöistä suuriin kansainvälisiin järjestöihin kuten WHO tai EFSA ja yksityisiin tutkimusta ja kehitysyhteistyötä rahoittaviin säätiöihin.