Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Henkilöstö

BIONAUTIT

Yhdessä on enemmän kuin yksin. Bionauttien vahvuus on yhteistyö.

A picture of the Bionautit scientific team

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Beata Kluczek-Turpeinen

Miikka Tunturi

Miikka Tunturi on ympäristötekniikan insinööri (AMK) ja ympäristögeologi (M.Sc.), joka on ympäristötekniikan alan ammattilainen. Miikalla on monipuolinen kokemus pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimentin kunnostus ja -tutkimusprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vaativan jätehuollosta, jätteiden loppusijoituksesta ja kaivostoiminnan ympäristönsuojeluhankkeista yritysmaailmassa.

Miikka on innostunut kehittämään ja toteuttamaan toimivia ympäristömyötäisiä usein biologiaan nojaavia ratkaisuja, joilla on vankka tieteellinen ja myös taloudellinen perusta. Miikalla on varsin vahva teoreettinen tausta hydrogeologiasta ja geokemiasta ja hän on tehnyt lukuisia pohja- ja pintavesien mallinnuksia sekä jätevesien kemiallisia reaktiomalleja. Miikka on perehtynyt projekteissaan syvällisesti erityisesti pilaantuneiden alueiden kunnostuksen in situ- tekniikoiden käyttöön.

Miikka on tottunut toimimaan ympäristöalalla kotimaisessa urakoinnin ympäristössä, eri näkökulmia yhdistävissä T&K-hankkeissa sekä kansainvälisten järjestöjen (mm. YK, EU, Maailmanpankki) rahoittamissa ympäristöhankkeissa. Ennen Bionautteihin liittymistä Miikka työskenteli pitkään Ekokem-konsernissa. Tällä hetkellä Miikan tärkein toimeksiantaja on öljyntorjunnan globaali markkinajohtaja Lamor Corporation Ab. Vapaa-ajalla Miikan ilonaiheita ovat kalliokiipeily, retkeily ja kesäteatteritoiminta.