Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Henkilöstö

BIONAUTIT

Yhdessä on enemmän kuin yksin. Bionauttien vahvuus on yhteistyö.

A picture of the Bionautit scientific team

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Kari Steffen

Kari Steffen

Kari on mikrobiologian dosentti (MMT), jonka erikoisala on sienitutkimus. Hän tutkii erityisesti sienten kykyä hajottaa vaikeasti hajottavia yhdisteitä puuaineksen ligniinistä myrkyllisiin aromaattisiin yhdisteisiin. Hän opettaa laboratoriokursseilla, mutta hoitaa myös kaikkien tasojen opetusta ja opetushallintoa. Kari on mm mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelman koordinaattori.

Hän hyödyntää sienitietomusta hyvin monitieteisissä projekteissa, mm. saastuneen maan puhdistuksessa, sienten luonnollisen hajottamiskyvyn selvityksessä ja historiallisesti arvokkaan puumateriaalin säilyttämisessä. Hän on tutkinut mm. Vrouw Marian liittyvää mikrobiologista hajoamista. Kari oli taannoin mukana TEKES projekteissa ja patentoi siinä aikana maanpuhdistukseen liittyvää sieniputkimenetelmää. Hän vietti myös yhteensä vuoden eri laboratorioissa Espanjassa, Tšekissä ja Saksassa.

Kari on myös kokenut Egyptin ja Kiinan-kävijä ja kaiken aikaa hyvin aktiivisesti mukana kansainvälisissä yhteistöissä. Lisäksi hän rakastaa poikkitieteellistä lähestymistä ja osaa hyvillä ideoilla ratkaista monta näennäisesti mikrobiologian ulkopuolella olevaa ongelmaa. Kari on tällä hetkellä mikrobiologian yliopistonlehtorina opettamassa Helsingin yliopistossa ympäristö- ja elintarvikemikrobiologiaa jo kuudetta vuotta.