Kotisivu | Yhteystiedot

Biologian ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Sivu SuomeksiFI | ENPage in English

Henkilöstö

BIONAUTIT

Yhdessä on enemmän kuin yksin. Bionauttien vahvuus on yhteistyö.

A picture of the Bionautit scientific team

Bionautit on suomalainen osuuskuntamuotinen yritys, joka tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta mikrobiologian ja biologian alalla

Hanna Sinkko

Hanna Sinkko

Hanna on mikrobiologi/molekyylimikrobiologi (MMT), joka on erikoistunut monitieteiseen vesistöjen tutkimukseen ja tukii mm mikrobien vaikutuksia Itämeren rehevöitymiseen. Hannan erikoisosaamista on suurten aineistojen tilastollinen analyysi ja data mining, joissa hän on konsultoinut monia. Hän on kuin kotonaan tilanteissa, joissa tietokoneen näytöllä vilistävät numerot tulkitaan ympäristössä tapahtuviksi ilmiöiksi. Tutkimuksen lisäksi Hanna on opettanut laboratorio- ja luentokursseilla Helsingin yliopistossa.

Hän valmistui ensin elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) ja työskenteli vuosia teollisuusmikrobiologisissa projekteissa, joissa yhteistyössä yritysten kanssa tutkittiin mm. bakteereiden tuottamien ruokamyrkytystoksiinien riskiä kulkeutua paperinvalmistusprosessin läpi elintarvikepakkauskartonkiin. Hän osallistui myös soveltaviin projekteihin, joissa mm. etsittiin haitallisia biosidejä korvaavia ratkaisuja bakteerien torjumiseksi prosessipinnoilta.

Hanna viehättyi monitieteisyydestä, eikä tunne ole ole hiipunut. Hanna on vahvimmillaan silloin, kun tavoitteena on informaation yhdistäminen eri tieteenaloilta luonnon ilmiöiden ymmärtämiseksi. Monitieteisissä projekteissa Hanna on toiminut yhteistyössä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.